TIẾNG VIỆT  
ENGLISH  
select
select

thegioibom.com

Máy bơm nước trục đứng đa cấp CNP - CDLF2 series
Mã sản phẩm: CNP - CDLF2 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
Khuyến mãi: 7
-7%
8,300,000 đ
7,750,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước trục đứng đa cấp CNP - CDLF4 series
Mã sản phẩm: CNP - CDLF4 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
7,200,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước trục đứng đa cấp CNP - CDLF8 series
Mã sản phẩm: CNP - CDLF8 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
8,000,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước trục đứng đa cấp CNP - CDLF12 series
Mã sản phẩm: CNP - CDLF12 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
18,350,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước trục đứng đa cấp CNP - CDLF16 series
Mã sản phẩm: CNP - CDLF16 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
14,600,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước trục đứng đa cấp CNP - CDLF20 series
Mã sản phẩm: CNP - CDLF20 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
18,200,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước trục đứng đa cấp CNP - CDLF32 series
Mã sản phẩm: CNP - CDLF32 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
29,720,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước trục đứng đa cấp CNP - CDLF42 series
Mã sản phẩm: CNP - CDLF42 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
31,240,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước trục đứng đa cấp CNP - CDLF65 series
Mã sản phẩm: CNP - CDLF65 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
39,500,000 đ
Chọn mua