TIẾNG VIỆT  
ENGLISH  
select
select

thegioibom.com

Máy bơm nước giếng khoan 3inch Mastra R75 T series
Mã sản phẩm: Mastra R75 T series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh Italy
4,650,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 VC Series
Mã sản phẩm: Mastra R95 VC Series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh- Italy
Chọn mua
Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 BF series
Mã sản phẩm: Mastra R95 BF series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Lien doanh Italy
Chọn mua
Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 DF Series
Mã sản phẩm: Mastra R95 DF Series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh Italy
Chọn mua
Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 MA Series
Mã sản phẩm: Mastra R95 MA Series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Mastra- LD Italy
Chọn mua
Máy bơm nước giếng khoan 4inch Mastra R95 DG Series
Mã sản phẩm: Mastra R95 DG Series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh Italy
Chọn mua
Máy bơm nước giếng khoan 6inch Mastra R150 ES series
Mã sản phẩm: R150 ES series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh Italy
Chọn mua
Máy bơm nước thải thả chìm Mastra MFC series
Mã sản phẩm: Mastra MFC series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: LD Italy
Chọn mua
Máy bơm nước thải Mastra MAF series
Mã sản phẩm: Mastra MAF series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: LD - Italy
Chọn mua