TIẾNG VIỆT  
ENGLISH  
select
select

thegioibom.com

Máy bơm nước thải Pentax DX series
Mã sản phẩm: Pentax DX series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Pentax Italy
7,400,000 đ
7,770,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước thải Pentax DP series
Mã sản phẩm: Pentax DP series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Pentax Italy
Khuyến mãi: 5
-5%
4,850,000 đ
4,600,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước thải Pentax DH series
Mã sản phẩm: Pentax DH series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Pentax - Italy
7,820,000 đ
8,210,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước thải Pentax DG series
Mã sản phẩm: Pentax DG series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Pentax - Italy
7,150,000 đ
7,270,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước giếng khoan Pentax 4S series
Mã sản phẩm: Pentax 4S series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
Chọn mua
Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 3 inch 3S2-17
Mã sản phẩm: Pentax 3 inch 3S2-1
Tình trạng: Hết hàng
Nhà sản xuất: Pentax LD
3,500,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước thải Pentax MVS Liên doanh
Mã sản phẩm: Pentax MVS Liên doan
Tình trạng: Hết hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
Chọn mua
Máy bơm nước thải Pentax MV - 3pha
Mã sản phẩm: Pentax MV LD
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
Chọn mua
Máy bơm nước thải Pentax DMT series
Mã sản phẩm: Pentax DMT series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Pentax -Made in Italy
Chọn mua