TIẾNG VIỆT  
ENGLISH  
select
select

thegioibom.com

Máy bơm trục đứng Shimge BLT2 series
Mã sản phẩm: Shimge BLT2
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Trung Quốc
Chọn mua
Máy bơm trục đứng Shimge BLT4 series
Mã sản phẩm: BLT4 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Trung Quốc
Chọn mua
Máy bơm trục đứng Shimge BLT8 series
Mã sản phẩm: BLT8 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Trung Quốc
Chọn mua
Máy bơm trục đứng Shimge BLT12 series
Mã sản phẩm: BLT12 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Trung Quốc
Chọn mua
Máy bơm trục đứng Shimge BLT16 series
Mã sản phẩm: BLT16 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Trung Quốc
Chọn mua
Máy bơm nước trục đứng Ebara EVM Series
Mã sản phẩm: Ebara EVM Series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Ebara - Italy
Chọn mua
Máy bơm ly tâm trục đứng đa cấp Ebara CVM Series
Mã sản phẩm: Ebara CVM Series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Ebara-Italia
10,735,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước trục đứng đa cấp CNP - CDLF2 series
Mã sản phẩm: CNP - CDLF2 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
Chọn mua
Máy bơm nước trục đứng đa cấp Sealand MKV series
Mã sản phẩm: Sealand MKV series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
13,300,000 đ
Chọn mua