TIẾNG VIỆT  
ENGLISH  
select
select

thegioibom.com

Máy bơm ly tâm Panasonic GP series
Mã sản phẩm: Panasonic GP series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Panasonic
3,450,000 đ
Chọn mua
Máy bơm giếng khoan Shimizu PC 260 bit
Mã sản phẩm: Shimizu PC 260Bit
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Indonesia
2,400,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước giếng khoan Hanil PC 268W
Mã sản phẩm: Hanil PC 268W
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Hanil- Hàn Quốc
4,040,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước giếng khoan Hanil PC 766W-5
Mã sản phẩm: Hanil PC 766W-5
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Hanil- Hàn Quốc
5,300,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước giếng Panasonic GN-125 HC
Mã sản phẩm: Panasonic GN-125 HC
Tình trạng: Hết hàng
Nhà sản xuất: Panasonic- Japan
Chọn mua
Máy bơm nước giếng Panasonic GN-125 H
Mã sản phẩm: Panasonic GN-125 H
Tình trạng: Hết hàng
Nhà sản xuất: Panasonic- Japan
Chọn mua
Máy bơm nước ly tâm Selton ST 17
Mã sản phẩm: Selton ST 17
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh Sena - Hanil
750,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước ly tâm Selton ST27
Mã sản phẩm: Selton ST 25
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh Sena - Hanil
1,000,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước ly tâm Sena K-100
Mã sản phẩm: Sena K-100
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: SENA - Việt Nam
1,550,000 đ
Chọn mua