TIẾNG VIỆT  
ENGLISH  
select
select

thegioibom.com

Máy bơm nước thải Pentax DX series
Mã sản phẩm: Pentax DX series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Pentax Italy
8,200,000 đ
Chọn mua
Máy bơm bán chân không đầu inox Pentax
Mã sản phẩm: Pentax Inox
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Pentax - Italy
6,200,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước thải Pentax DH series
Mã sản phẩm: Pentax DH series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Pentax - Italy
8,600,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước thải Pentax DG series
Mã sản phẩm: Pentax DG series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Pentax - Italy
7,630,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước giếng khoan Pentax 4S series
Mã sản phẩm: Pentax 4S series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
Chọn mua
Máy bơm Pentax 6S - 70
Mã sản phẩm: Pentax 6S - 70
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Pentax - Italy
Chọn mua
Máy bơm nước hỏa tiễn Pentax 3 inch 3S2-17
Mã sản phẩm: Pentax 3 inch 3S2-1
Tình trạng: Hết hàng
Nhà sản xuất: Pentax LD
3,500,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước thải Pentax MVS Liên doanh
Mã sản phẩm: Pentax MVS Liên doan
Tình trạng: Hết hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
Chọn mua
Máy bơm nước thải Pentax MV - 3pha
Mã sản phẩm: Pentax MV LD
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Liên doanh
Chọn mua