TIẾNG VIỆT  
ENGLISH  
select
select

thegioibom.com

Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 50
Mã sản phẩm: Pentax CM 50
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
3,100,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM 32 series
Mã sản phẩm: Pentax CM 32 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
Chọn mua
Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM 40 series
Mã sản phẩm: Pentax CM 40 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
Chọn mua
Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM 50 series
Mã sản phẩm: Pentax CM 50 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
Chọn mua
Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM 65 series
Mã sản phẩm: Pentax CM 65 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
Chọn mua
Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM 80 series
Mã sản phẩm: Pentax CM 80 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
Chọn mua
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 100
Mã sản phẩm: Pentax CM 100
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
3,500,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước ly tâm Pentax CM 164
Mã sản phẩm: Pentax CM 160
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
7,340,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước ly tâm Pentax MB 200
Mã sản phẩm: Pentax MB 200
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
7,470,000 đ
Chọn mua