TIẾNG VIỆT  
ENGLISH  
select
select

thegioibom.com

Máy bơm trục đứng Pentax MS series
Mã sản phẩm: Pentax MS series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Pentax - Italy
Chọn mua
Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM 32 series
Mã sản phẩm: Pentax CM 32 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
Chọn mua
Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM 40 series
Mã sản phẩm: Pentax CM 40 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
Chọn mua
Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM 50 series
Mã sản phẩm: Pentax CM 50 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
Chọn mua
Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM 65 series
Mã sản phẩm: Pentax CM 65 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
Chọn mua
Máy bơm nước công nghiệp Pentax CM 80 series
Mã sản phẩm: Pentax CM 80 series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
Chọn mua
Máy bơm nước giếng khoan Pentax 4S series
Mã sản phẩm: Pentax 4S series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
Chọn mua
Máy bơm Pentax trục đứng V
Mã sản phẩm: Pentax V
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Pentax - Italy
Chọn mua
Máy bơm nước Pentax trục ngang rời trục series
Mã sản phẩm: Pentax rời trục seri
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Pentax - Italy
Chọn mua