TIẾNG VIỆT  
ENGLISH  
select
select

Nhà máy xử lý nước xã Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG ĐÔNG
Quy mô công trình : Nhà máy xử lý nước sạch cung cấp cho 5 xã lân cận.

Hạng mục thi công :
Hệ thông bơm cấp mạng :
 Loại bơm : Máy bơm ly tâm rời trục
 Số lượng : 03 bơm
 Công suất : 50hp, 37 kw
 Hãng sản xuất : Ebara
 Model : 100 x 80 FS2HCA5 37

Hệ thông bơm cấp nước vào bể lọc :
 Loại bơm : Máy bơm ly tâm rời trục
 Số lượng : 02 bơm
 Công suất : 15hp, 11 kw
 Hãng sản xuất : Ebara
 Model : 125 x 100 FS4JCA5 11

Hệ thông bơm cấp nước thô vào hồ chứa : 

 Loại bơm : Máy bơm nước thả chìm

 
Số lượng : 02 bơm

 
Công suất : 30hp, 22kw

 
Hãng sản xuất : Lubi

+ Model : LHS-43

Hệ thông bơm xục rửa bể lọc : 

 Loại bơm : Máy bơm ly tâm trục ngang

 
Số lượng : 03 bơm

 
Công suất : 7,5hp, 5.5kw

 
Hãng sản xuất : Liup pro

 
Model : CM 50-160B

 
Hệ thông bơm hóa chất : 

 Loại bơm : Máy bơm định lượng

 
Số lượng : 04 bơm

 
Công suất : 200W

 
Hãng sản xuất : OBL

 
Model : MB 101PP

 
Hệ thông bơm bùn : 

 Loại bơm : Máy bơm thả chìm

 
Số lượng : 01 bơm

 
Công suất : 2hp, 1.5kw

 
Hãng sản xuất : Ebara

 
Model : 65DVS 5 1,5

 
Hệ thông máy xục rửa bể lọc : 

 Loại máy : Máy thổi khí

 
Số lượng : 02 máy

 
Công suất : 20hp, 15kw

 
Hãng sản xuất : Trundean

 
Model : TH 100Ngày hoàn thành : 15-01-2016


 

 

Dự án khác