TIẾNG VIỆT  
ENGLISH  
select
select

thegioibom.com

Máy bơm nước công nghiệp Sealand CN Series
Mã sản phẩm: Sealand CN Series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Sealand - Italy
14,800,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước trục đứng đa cấp Sealand MVX series
Mã sản phẩm: Sealand MVX series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
32,200,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước thải thả chìm Sealand DV 25/300 T2
Mã sản phẩm: Sealand DV 25/300 T2
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Sealand - Italy
28,980,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước thải Sealand DV 30/550 T2
Mã sản phẩm: Sealand DV 30/550 T
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
39,870,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước ly tâm Sealand KP series
Mã sản phẩm: Sealand KP series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
7,000,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước trục đứng đa cấp Sealand MKV series
Mã sản phẩm: Sealand MKV series
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
12,910,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước thải Sealand DV 30/750T2
Mã sản phẩm: Sealand DV 30/750T2
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Made in Italy
45,100,000 đ
Chọn mua
Máy bơm nước 2 tầng cánh Sealand BK M150
Mã sản phẩm: Sealand BK M150
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Sealand - Italy
Chọn mua
Máy bơm thả giếng Sealand SL4 (110mm)
Mã sản phẩm: Sealand SL4
Tình trạng: Còn hàng
Nhà sản xuất: Sealand - Italy
12,470,000 đ
Chọn mua